Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Aan de slag met uw pensioen

Pensioenfonds Equens is in liquidatie

SPE heeft een relatief klein aantal deelnemers en de eisen voor pensioenfondsen worden steeds zwaarder. De kosten om aan al die eisen te voldoen worden te hoog. Daarnaast is het steeds lastiger om bestuurders te vinden. Daarom heeft het bestuur besloten om naar een toekomstbestendige oplossing te zoeken. Een Algemeen Pensioenfonds (APF) is zo’n toekomstbestendige oplossing. Een APF voert verschillende pensioenregelingen tegelijkertijd uit waardoor je schaalvergroting vindt die je nodig hebt om de uitvoering van onze pensioenen betaalbaar te houden.

Wie gaat nu onze pensioenregeling uitvoeren?

De afgelopen paar maanden hebben we met verschillende aanbieders gesproken over de uitvoering van de pensioenregeling. Centraal Beheer APF is hier uitgekomen als de meest geschikte partij voor de uitvoering van de pensioenen vanaf 1 januari 2020. 

Wat gebeurt als de pensioenen zijn overgedragen per 1 januari 2020

De overdracht van de pensioenen van Pensioenfonds Equens i.l. naar Centraal Beheer APF kunnen binnenkort worden afgerond. In mei ontvangt u de zogenoemde slotbrieven met een opgave van de pensioenen die wij aan Centraal Beheer APF hebben overgedragen. Als Centraal Beheer APF klaar is met het inrichten van de administratie informeren zij u over de pensioenen die zij in de administratie hebben opgenomen. U kunt dus zelf nagaan of ‘de verhuizing’ goed is gegaan. Naar verwachting zal Centraal Beheer APF u in juni per brief informeren.

De pensioenplanner is niet meer actief

De pensioenplanner van SPE zal ook niet meer actief zijn. Een opgave van de bij SPE opgebouwde rechten ontvangt u met de slotbrief. Nadat Centraal Beheer APF deze aanspraken in zijn administratie heeft opgenomen heeft u een volledig overzicht via de pensioenplanner die Centraal Beheer APF u aanbiedt.. Voor vragen over uw pensioen kunt u terecht bij Centraal Beheer APF via  033 721 4717. Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van uw totale pensioen samen met de AOW.

Naar de website

Welkom op de Pensioenplanner

Op het gebruik van de Pensioenplanner is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage