Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Disclaimer

 

Deze website geeft toegankelijke informatie over hoe uw pensioenregeling bij equensWorldline en Pay Square in elkaar zit. Aan deze website kunt u echter geen rechten ontlenen. Dat kan alleen aan het pensioenreglement. Dit reglement kunt u hier downloaden.

1. SPE stelt deze website zorgvuldig samen. De op deze website opgenomen informatie is echter op geen enkele wijze bindend voor SPE, noch kan SPE enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de (juistheid of volledigheid van de) informatie of het gebruik en de interpretatie daarvan door bezoekers van deze website. Alleen aan de officiële stukken van SPE kunnen rechten worden ontleend.

2. SPE garandeert voorts niet dat deze website en de servers die deze website beschikbaar stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Het raadplegen/gebruiken van deze website is geheel voor eigen risico en SPE aanvaardt terzake daarvan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

3. SPE behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment veranderingen en/of aanvullingen te plegen op de informatie die is opgenomen op deze website, zonder enige verplichting tot vooraankondiging vooraf. SPE is niet gehouden deze website beschikbaar/operationeel te houden. Het staat SPE op ieder moment vrij deze website geheel of gedeeltelijk te sluiten. SPE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het, tijdelijk of permanent geheel of gedeeltelijk, niet beschikbaar/bereikbaar zijn van deze website voor (potentiële) bezoekers.

4. Deze website biedt verwijzingen naar andere websites (links) die niet onder het beheer van SPE vallen. Deze links worden enkel als service aangeboden en het opnemen van een link naar een andere website impliceert op geen enkele wijze enige betrokkenheid van SPE bij die andere website. SPE is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar, op welke wijze dan ook, wordt verwezen.

5. Met betrekking tot op deze website opgenomen publicaties van SPE zoals onder meer jaarverslagen, statuten, reglementen en brochures geldt dat enkel de Nederlandse gedrukte versie daarvan, zoals door SPE opgesteld, als officiële versie mag worden beschouwd. Bij strijd tussen de gedrukte Nederlandse versie en de op deze website gepubliceerde versie van die documenten, prevaleert de gedrukte versie.

6. Op het gebruik van deze website en de inhoud ervan is Nederlands recht van toepassing.

Auteursrechten op deze website en de inhoud ervan berusten bij de Stichting Pensioenfonds Equens. De Stichting behoudt zich terzake alle rechten voor.

Welkom op de Pensioenplanner

Op het gebruik van de Pensioenplanner is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage